1. „Zintegrowany system zarządzania środowiskowego i BHP wg ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007

projekt01

2. „Inwestycje w nowoczesne rozwiązania logistyczne celem podniesienia efektywności działania firmy dystrybucyjnej”

3. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań logistycznych celem podniesienia efektywności działania firmy dystrybucyjnej”