BIURO-LAND Sp. z o.o. re­ali­zu­je pro­jekt do­fi­nan­so­wa­ny z Fun­du­szy Eu­ro­pej­skich Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej B2B, systemu obsługi klienta B2B/B2C oraz unikatowego oprogramowania do bezobsługowego generowania i przyjmowania zamówień.

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy innowacji procesowej polegającej na wprowadzeniu w działalności firmy całkowitej automatyzacji procesu usług poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej B2B, systemu obsługi klienta B2B/B2C oraz unikatowego oprogramowania do bezobsługowego generowania i przyjmowania zamówień.

Dzięki realizacji projektu technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwie zostaną całkowicie zautomatyzowane, wprowadzając przedsiębiorstwo w zupełnie nowy wymiar obsługi wszystkich grup klientów. Unowocześnione zostaną również procesy organizacyjne i marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwo.

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z UE: 464 450,00PLN

War­tość pro­jek­tu: 1 260 750,00 PLN