Problemy społeczne, a w szczególności losy osób niepełnosprawnych, są nam szczególnie bliskie. Dlatego też aktywnie angażujemy się we wszelkie akcje, które podkreślają  rolę tych wyjątkowych osób wśród naszego społeczeństwa. Ich uśmiech na twarzy jest dla nas największym podziękowaniem.

Dla nich właśnie prowadzimy przyjazną politykę personalną, która prowadzi do przełamania wszelkich barier i niechęci społeczeństwa.
Współorganizujemy ponadto konkursy edukacyjne w szkołach, pomagamy osobom prywatnym, wspieramy Domy Dziecka i Ośrodki Pomocy Społecznej.