REGULAMIN PROMOCJI „NEXXT- GWARANCJA SATYSFAKCJI”

  

  1. Organizatorem promocji jest Grupa Biuro-LAND Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Wojska Polskiego 2F NIP 632-18-43-490, REGON 278034667, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000740619.
  2. Promocją objęte jest pięć wybranych produktów maki Nexxt Professional wyszczególnionych w pkt.6.
  3. Jeśli określony w pkt. 6 produkt nie spełni oczekiwań Klienta w zakresie jakości, Klient może go zwrócić Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty wydania towaru.
  4. Produkt powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
  5. Produkt, którego pojemność w chwili zwrotu jest mniejsza niż 50% jego pierwotnej pojemności nie podlega zwrotowi.
  6. W przypadku, kiedy Klient zwróci produkt zgodnie z pkt. 2 i 3 Sprzedawca zwróci Klientowi wartość zakupionego produktu objętego promocją w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu.
  7. Klient w ramach promocji, może wypróbować maksymalnie po jednym, pojedynczym opakowaniu z produktów objętych promocją, o pojemności wskazanej w pkt.6.
  8. Promocją objęte są wybrane produkty z oferty, ujęte w tabeli:

 

lp

Nazwa produktu

Pojemność

Kod producenta

1.

Pianka do czyszczenia kuchni NEXXT

1 litr

CH-nexxtpianl1000x08

2.

Pianka to czyszczenia łazienki NEXXT

1 litr

CH-nexxtpianl1000x08

3.

Płyn do czyszczenia fug NEXXT

1 litr

CH-nexxtplynf1000x08

4.

Płyn do mycia podłóg NEXXT

1 litr

CH-nexxtplynp1000x08

5.

Płyn do czyszczenia ekranów LCD NEXXT

500 ml 

CH-nexxteklcd0500x15

 Promocja obowiązuje od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje dotyczące promocji należy zgłaszać mailowo na adres sekretariat@biuroland.eu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.