Jednym z obszarów naszej działalności jest również archiwizacja dokumentów.

Celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa i wygody w przechowywaniu archiwalnych dokumentów, umożliwienie szybkiego do nich dostępu za pomocą zaawansowanego systemu informatycznego, a także sporządzania i wydawania na podstawie wystawionego upoważnienia oraz przyjętych akt osobowo-płacowych stosownych odpisów dla pracowników zwolnionych.

Wydzielenie archiwum na zewnątrz przyniesie Państwu znaczne korzyści, które wynikały będą choćby z:

a) Wolnej  powierzchni, która obecnie przeznaczana jest na pomieszczenia archiwum,

b) Oszczędności czasu obecnie przeznaczanego na obsługę archiwum,

c) Eliminacji kosztów związanych z pracą osób obsługujących archiwum,

d) Szybkiego i prostego dostępu do archiwizowanych dokumentów,

e) Bezpieczeństwa i poufności przechowywanych dokumentów.

W ramach naszej oferty zapewniamy:

01. Magazynowanie

Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów w nowoczesnym, zarządzanym informatycznie magazynie. Specjalistyczne regały zabezpieczają dodatkowo dokumenty przed szkodliwym działaniem światła, kurzu, a także dostępem osób nieupoważnionych.

02. Archiwizacja systemowa dygitalizacja

Archiwizację i przechowywanie dokumentów na serwerze w formie zeskanowanych plików. Dostęp do systemu może posiadać nieograniczona liczba użytkowników, których upoważni do tego Kierownictwo Zlecającego.

03.  Transport

Dostawę zamówionych dokumentów w formie oryginału, w zaplombowanych pojemnikach, aby od chwili wyjścia z archiwum do momentu dostarczenia ich do odbiorcy nie było do nich dostępu.

04. Niszczenie
Całość procesu niszczenia dokumentacji kończy się wystawieniem certyfikatu. Zniszczona dokumentacja jest utylizowana z zachowaniem odpowiednich procedur.

Szczegóły pod nr telefonu: 801 888 009